Aditiva do motoru

Metabond produkty

Víte, že aditiva do olejů jsou v současné době použita vždy a u všech výrobců olejů a jejich používání stále roste. Proč používat aditiva do motorových olejů?

Aditivování motorových olejů sleduje dva hlavní cíle

✔ zlepšení technických vlastností olejů (a tím zmenšení opotřebení motorů),

✔ prodloužit životnost (omezit degradaci) motorových olejů.

Proč zvolit značku Metabond a ne jinou

✔ kromě standardních složek obsahují aditiva Metabond (o značce Metabond) přídavnou složku, která zlepšuje kluzné vlastnosti mazaných povrchů a dále

✔ přídavkem inertních keramických nanočástic. Keramické nanočástice nemění vlastnosti oleje, který jim slouží jen jako nosič k dopravě na klouzající kovové povrchy. Na nich se pak keramické nanočástice adsorbcí naváží na kovové povrchy a tím vyrovnají jejich nerovnosti, čímž se zlepší kluzné vlastnosti těchto povrchů.

✔ Vzhledem k mikroskopickým rozměrům nanočástic je jejich vazba na kovový povrch velmi pevná a po určitou krátkou dobu tyto povrchy jsou schopny udržet motor v činnosti i bez oleje, což má pozitivní vliv na studené starty a jiné režimy činnosti motoru při nulovém či nedostatečném mazání.

✔ Značku Metabond volí i profesionální závodní týmy

Video: Jak fungují aditiva Metabond

Řadit podle:
Zobrazit:
Zobrazit: seznam mřížka