Aditiva Metabond do olejů

Metabond ECO a Metabond Spirit

Produkt Metabond ECO je představitelem 6. generace aditiv do motorových olejů spalovacích motorů. Metabond Spirit je produkt vyvinutý v roce 2018 na bázi esterového oleje pro osobní vozy, které používají oleje specifikace s viskozitou 5W-30, 5W-40, 0W-20, 0W-16 a řidší. Pro oleje se specifikací 10W-XX a dále doporučujeme použít produkt Metabond ECO.

Představuje špičkový produkt v této oblasti, který:Válec Metabond ECO aditivum

►snižuje tření kluzných povrchů,

►zmenšuje opotřebení styčných ploch,

►zabraňuje vytváření karbonových usazenin v mazací soustavě.


Těmito efekty ve svých důsledcích aditivum Metabond:

►prodlužuje životnost motorů,

►zklidňuje a ztišuje chod motorů,

►snižuje spotřebu paliva snížením třecích ztrát,

►zmenšuje tepelnou a jinou degradaci olejů v průběhu jejich životnosti.

Dalším efektem tohoto aditiva je snížení emisí spalovacích motorů.


Video: Timken test Metabond ECO

Metabond Eco


Spalovací motory jsou extrémně citlivé na stav a kvalitu mazací soustavy. První pokusy s aditivy do motorových olejů se datují do 30. let 20. století, značný rozvoj v této oblasti nastal nastal za II. sv. války, kdy americká armáda testovala aditiva, která měla krátkodobě umožnit chod motorů bez oleje, aby osádky bojových vozidel měly možnost zajet do krytu  nebo úkrytu.

 

Aditivování motorových olejů sleduje dva hlavní cíle:

►zlepšení technických vlastností olejů (a tím zmenšení opotřebení motorů),

►prodloužit životnost (omezit degradaci) motorových olejů.

Aditiva do olejů jsou v současné době použita vždy a u všech výrobců olejů a jejich používání stále roste.

 

Aditiva Metabond do motorových olejů se od ostatních odlišují tím, že:

  • kromě standardních složek obsahují přídavnou složku, která zlepšuje kluzné vlastnosti mazaných povrchů a dále
  • přídavkem inertních keramických nanočástic. Keramické nanočástice nemění vlastnosti oleje, který jim slouží jen jako nosič k dopravě na klouzající kovové povrchy. Na nich se pak keramické nanočástice adsorbcí naváží na kovové povrchy a tím vyrovnají jejich nerovnosti, čímž se zlepší kluzné vlastnosti těchto povrchů. Vzhledem k mikroskopickým rozměrům nanočástic je jejich vazba na kovový povrch velmi pevná a po určitou krátkou dobu tyto povrchy jsou schopny udržet motor v činnosti i bez oleje, což má pozitivní vliv na studené starty a jiné režimy činnosti motoru při nulovém či nedostatečném mazání.

Sortiment aditiv do motorových olejů společnosti Metabond

Metabond ECO (pro vznětové i zážehové motory pro vozidla do 3500 kg),

Metabond Spirit (pro vznětové i zážehové motory pro vozidla do 3500 kg),

Metabond Old Spezial (pro vznětové i zážehové motory pro vozidla do 3500 kg),

Metabond Truck (pro vznětové i zážehové motory pro vozidla nad 3500 kg),

Metabond 4T Racing (pro vznětové i zážehové motory, které mají společnou olejovou lázeň pro motor a převodovku),

►Metabond Universal (pro vznětové i zážehové motory bez bližšího určení).


Metabond ECO je základní produkt v duchu výše uvedených skutečností.

Metabond Spirit je zvláště výhodný pro motory se Start&Stop systémem.

Metabond Old Spezial obsahuje promě základní sady přísad též látku, která snižuje viskozitu zahřátého oleje a tím snižuje jeho prosakování mikrotrhlinami.Metabond Old Spezial

Metabond Truck obsahuje složky, které reflektují odlišné poměry motorů nákladních vozidel (vyšší teploty  a tlaky).

Metabond 4T Racing neobsahuje keramické nanočástice.

Metabond Universal ekvivalentem Metabond Eco pro vznětové a zážehové motory, které pracují v jiných než automobilových režimech (motorové sekačky, elektrocentrály a pod.)

 

Všechny přísady aditiv Metabond jsou testovány z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a patří v tomto oboru ke světové špičce. Na rozdíl od většiny v současnosti používáných aditiv na bázi zinko-fosfátových sloučenin jsou aditiva Metabond bezpečná pro filtry pevných částic a nemají korozivní vlastnosti.

Všechna aditiva Metabond jsou certifikována TÜV.

 


Zkušenosti s aditivy do oleje Metabond: "Tohle mi ušetřilo dost peněz na autě!" říkají Egmont Garage