Aditiva Metabond testovány univerzitou v Praze

Testováno na univerzitě v Praze

Univerzitní testování aditiv Metabond

Aditiva do oleje Metabond SpiritMetabond ECO a Metabond 4T byla testována v univerzitních laboratořích. Testy se zaměřili na vliv aditiv Metabond na mazivost (Reichert test), číslo bazicity (TBN) a korozní třídu. Všechny tři zkoumané benefity byly potvrzeny testováním na univerzitě v Praze.


Proč jsou zkoumané vlastnosti pro funkčnost aditiv do olejů důležitá?

​Reichert test

Výsledky Reichert testu potvrzují, že aditiva Metabond dokáží velmi výrazně snížit tření. Používaný Reichert tester patří do skupiny přístrojů simulujících reálný třecí kontakt. Využívá se při testování aditiv do olejů, optimalizaci jejich obsahu, testování základových olejů, sledování změn mazivosti oleje v průběhu oxidačního namáhání, atd. Hodnocení mazivosti probíhá dle norem firmy PETROTEST. Hodnocenými parametry testu jsou únosnost mazacího filmu a otěrová stopa. Více informací přímo na stránkách univerzity.

Přístroj Reichert tester z VŠCHT

Reichert test metabond aditiva

Číslo bazicity

Číslo bazicity ukazuje, jak moc dokáže Metabond zabraňovat okyselení oleje. Kyselé látky nejsou v oleji žádoucí a >v nejhorším případě mohou způsobit i závažnou korozi motoru. Čím je TBN oleje vyšší, tím déle vydrží olej neutralizovat kyselé látky.

Korozní třída

Testování korozní třídy ukazuje na korozní bezpečnost aditiv Metabond.

Podrobné zprávy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsou k dispozici v náhledu nebo ke stažení.


Výsledky testování aditiv Metabond