Aditiva Metabond testovány univerzitou v Praze

Testováno na univerzitě v Praze

Univerzitní testování aditiv Metabond

Aditiva do oleje Metabond SpiritMetabond ECO a Metabond 4T, Metabond Truck, Metabond PRO byla testována v univerzitních laboratořích. Testy se zaměřili na vliv aditiv Metabond na mazivost (Reichert test), číslo bazicity (TBN) a korozní třídu. Všechny tři zkoumané benefity byly potvrzeny testováním na univerzitě v Praze.


Proč jsou zkoumané vlastnosti pro funkčnost aditiv do olejů důležitá?

​Reichert test

Výsledky Reichert testu potvrzují, že aditiva Metabond dokáží velmi výrazně snížit tření. Používaný Reichert tester patří do skupiny přístrojů simulujících reálný třecí kontakt. Využívá se při testování aditiv do olejů, optimalizaci jejich obsahu, testování základových olejů, sledování změn mazivosti oleje v průběhu oxidačního namáhání, atd. Hodnocení mazivosti probíhá dle norem firmy PETROTEST. Hodnocenými parametry testu jsou únosnost mazacího filmu a otěrová stopa. Více informací přímo na stránkách univerzity.

Přístroj Reichert tester z VŠCHT

Reichert test metabond aditiva

Číslo bazicity

Číslo bazicity ukazuje, jak moc dokáže Metabond zabraňovat okyselení oleje. Kyselé látky nejsou v oleji žádoucí a >v nejhorším případě mohou způsobit i závažnou korozi motoru. Čím je TBN oleje vyšší, tím déle vydrží olej neutralizovat kyselé látky.

Korozní třída

Testování korozní třídy ukazuje na korozní bezpečnost aditiv Metabond.

Podrobné zprávy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsou k dispozici ke stažení v PDF.


Výsledky testování aditiv Metabond

Komplexní zpráva o ECO/Spirit

Testování aditiv Metabond ECO a Spirit pro motorový olej 0W30 prokázalo výrazné zlepšení mazivých vlastností a zvýšení základního čísla bazicity (TBN), což napomáhá neutralizaci kyselých produktů a posiluje ochranu motoru proti korozi. Aditiva Metabond nejenže zvyšují ochranné schopnosti oleje, ale také přispívají k nižšímu opotřebení a udržení stabilní viskozity oleje za vysokých teplot, čímž se zvyšuje životnost a efektivita mazání v motoru.

Komplexní zpráva o 4T​​

Test aditiva 4T pro motorové oleje ukázal významné vylepšení v ochranných vlastnostech oleje 0W30. S aditivem byl zaznamenán nižší úbytek hmotnosti a menší opotřebení, stejně jako zlepšení viskozity oleje při vysokých teplotách. Aditivum navíc prokázalo lepší odolnost proti korozi, což může výrazně přispět k delší životnosti motorů. Tyto výsledky podporují použití aditiva 4T jako efektivního řešení pro zlepšení kvality a výkonnosti motorových olejů.

Komplexní zpráva o PRO

Výsledky testu aditiva PRO pro motorové oleje naznačují výrazné zlepšení ochranných vlastností a účinnosti oleje 0W30. Přídavek aditiva snížil opotřebení a zlepšil odolnost proti korozi, což je patrné z menší plochy elipsy opotřebení a nižší ztráty hmotnosti testovacího kuličkového ložiska. Kromě toho byl zaznamenán nárůst celkového základového čísla (TBN), což naznačuje lepší neutralizační schopnosti oleje. Viskozita oleje při vysokých teplotách také zůstala stabilní, což předpokládá lepší výkon oleje v extrémních podmínkách. Tyto výsledky potvrzují, že aditivum PRO může výrazně přispět k prodloužení životnosti motoru a efektivitě mazání.

Kompexní zpráva o Truck

Nedávné testování aditiva TRUCK pro motorový olej 0W30 ukázalo významná zlepšení ve výkonnosti. Přidání aditiva vedlo k poklesu opotřebení, což se projevilo snížením oblasti opotřebení a hmotnosti testovacího kuličkového ložiska. Kromě toho se zvýšila odolnost oleje proti okyselení, což naznačuje celkové zlepšení vlastností oleje. Tyto výsledky naznačují, že aditivum TRUCK může prodloužit životnost motoru a zlepšit účinnost oleje, což zdůrazňuje jeho potenciál jako cenný doplněk motorového oleje.

 


Certifikace TUV a bezpečnostní listy

TUV certifikace pro produkty Metabond

Metabond ECO

Metabond  Spirit

Metabond GT Plus

Metabond Megalene Plus

Metabond Megasel Plus

Metabond Truck

 

Bezpečnostní listy

Metabond 4T

Metabond Bike

Metabond CL

Metabond Drill

Metabond ECO

Metabond GT Plus

Metabond Hi Tech mazivo

Metabond H Plus

Metabond Megalene Plus

Metabond Megasel Plus

Metabond Old Spezial

Metabond Truck 

Metabond Universal