Velký test aditiv Metabond s ukázkou fungování v zimě

 

Jak aditiva Metabondu mění pravidla hry pro motorové oleje

Naše experimenty, prováděné s aditivy Metabond, poskytly fascinující vhled do jejich skutečné účinnosti a potenciálu překonávat tradiční omezení motorových olejů.

Extrémní testování aditiv: od teorie k praxi

Na začátku našeho videa stála poznámka o tom, že mnozí vyjadřovali nedůvěru v aditiva, která byla používána v Africe při rallye. Abychom odstranili jakékoli pochybnosti, rozhodli jsme se aditiva důkladně otestovat v kontrolovaných podmínkách. Naše testovací zařízení, vybavené ampermetrem a speciálním mechanismem pro měření odporu, nám umožnilo vizuálně a kvantitativně posoudit výkon oleje s aditivy a bez nich.

Čtyři klíčové testy

Testovali jsme čtyři scénáře: kontakt kov na kov bez maziva, použití běžného motorového oleje, aplikace oleje s aditivem Metabond a nakonec extrémní zátěž přesahující standardní provozní podmínky. Výsledky jsou zřejmé:

  • Kov na kov: Bez maziva došlo k vysokému tření a poškození, což simuluje extrémní opotřebení, které by se stalo bez oleje.
  • Běžný motorový olej: Zlepšení bylo patrné, ale po krátké době došlo k průniku tření a poškození.
  • Olej s aditivem Metabond: Výrazně nižší tření a minimální opotřebení dokonce i pod extrémní zátěží.
  • Extrémní zátěž: Aditiva Metabond umožnila motoru fungovat s mnohem vyšší účinností a méně opotřebení, dokonce i při dvojnásobném zatížení, než jaké zvládl běžný motorový olej.

 

Pozitivní výsledky v extrémních podmínkách

Zajímavým zjištěním bylo, že aditiva Metabond prokázala výjimečnou účinnost i v mrazivých podmínkách, což vyvrátilo obavy, že by jejich účinnost mohla klesat v chladném počasí. Celkově ampéry (ukazatel tření a opotřebení) zůstaly nízké, což naznačuje, že aditiva skutečně snižují namáhání motoru a mohou přispět k úsporám paliva.

Naše testy jednoznačně ukázaly, že aditiva Metabond poskytují signifikantní výhody v porovnání s běžnými motorovými oleji. Nejenže výrazně snižují tření a opotřebení, ale také zvyšují efektivitu a účinnost motorů i v nejnáročnějších podmínkách.