Aditiva do převodovky / diferenciálu

Metabond produkty

Převodovky jsou po motoru druhé nejvíce zatížené agregáty motorových vozidel. Přenášejí výkon motoru (řádově desítky až stovky kW) a současně musí být co nejmenší, nejtišší a hlavně musejí, i při zatížení, přesouvat ozubená kola při řazení převodových stupňů. Důsledkem těchto požadavků je z jedné strany precizní konstrukce a výroba převodovek a na straně druhé - vysoké nároky na jejich mazání

Ať již jde o mazání převodovek rozstřikem nebo tlakové mazání přímo na ozubení, vždy dochází k vysokému zatížení převodového oleje. Ten musí spolehlivě a kvalitně mazat za následujících okolností:

✔ při přenášení vysokých výkonů jsou na sebe tlačeny jednotlivé zuby ozubených kol vysokou silou a olej by i za těchto okolností měl oddělit oba kovové povrchy,

✔ vzhledem k vysokým otáčkám ozubených kol se těsný prostor převodovky rychle naplní napěněným olejem a ani za této situace nesmí dojít k zhoršení mazací schopnosti oleje,

✔ v důsledku tření kovových částí i v důsledku hydraulického tření se olej zahřívá na vysoké teploty (běžně vysoko nad 100 stupňů celsia), v důsledku čehož se nesmí zhoršit mazací schopnost převodového oleje,

✔ všechny tyto požadavky jsou dále rozšířeny tlaky na:

   > ekologičnost,

   > odolnost proti oxidaci

   > ochranu proti korozi,

   > cenu a další.

Aditivum do převodovek/diferenciálů Metabond GT+ svým složením především snižuje tření mezi kovovými povrchy a tím snižuje tepelné zatížení převodových olejů a zachovává jejich ostatní vlastnosti. Jednou z výrazných charakteristik je PTB číslo, které vyjadřuje míru antioxydačních schopností. Důsledkem používání Metabond GT+ je snížení rychosti opotřebení převodovek (přesněji řečeno ozubených kol v nich), snížení hlučnosti starších převodovek a prodloužení jejich životnosti.

Přečtěte si recenzi od Richarda Várgy z formy Varimet s.r.o. na použití aditiva v převodovce.

Řadit podle:
Zobrazit:
Zobrazit: seznam mřížka