Filtr pevných části - jak předcházet problémům?

Co je to DPF nebo-li filtr pevných částic? Mám se o tuto součástku nějak zajímat? Existuje nějaká prevence zanešení?

Filtr pevných částic (často DPF – Diesel Particulate Filter) je používán pro dosažení příslušné úrovně emisí.

Filtr je zařízení odstraňující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání pevných částic. Filtr je čištěn spálením sazí zachycených sítkem – úplným nebo na částice menší, které sítkem projdou – vysokou teplotou, které je dosaženo dvěma způsoby, pasivní nebo aktivní regenerací.

  • Pasivní regenerace – probíhá samovolně vždy, když pracovní podmínky motoru odpovídají požadované teplotě výfukových plynu (350–500 °C) v režimu konstantně vyššího zatížení motoru (setrvání motoru ve vyšších otáčkách a vyšším zatížení po delší dobu), například při jízdě po dálnici.
  • Aktivní regenerace – probíhá po 300–1000 km, pokud nenastala možnost pasivní regenerace (tj. např. v městském provozu) a filtr se blíží svému naplnění. Teplota výfukových plynů je uměle zvýšena na asi 600 °C.

Systém je častým zdrojem problémů, a to napříč všemi značkami. Jmenujme několik hlavních:

  1. Tato „ucpávka“ ve výfukovém potrubí snižuje výkon motoru, hlavně u starších modelů s více najetými kilometry a zanedbanou údržbou. 
  2. Filtr (má-li aktivní regeneraci) výrazněji zvyšuje spotřebu nafty nebo vyžaduje aditiva.
  3. Životnost filtru je např. u vozů Škoda 100–150 tisíc km.
  4. Systém je velice háklivý na kvalitu nafty, nesvětší mu krátké trasy a je nákladný na opravy.
  5. Mnozí řidiči filtr pevných částic z vozu demontují. Problém ovšem nastane ihned na prvním STK!

Foto: Rozdíl mezi filtry pevných části s a bez použití příměsí do paliva

Řešení? Metabond má v nabídce péči o filtr DPF. DPFCC je čistící a regenerační přísada do nafty.

VÝHODY PŘÍMĚSY
✔ Čtyřnásobně prodlužuje životnost filtru pevných částic.
✔ Zajišťuje úplnou a rychlou regeneraci filtru pevných částic při nízké teplotě.
✔ Snižuje teplotu zapalování zachycených sazí, a tím zajišťuje regeneraci filtru částic při teplotách obvykle vznikajících při normálním provozu motoru.
✔ Eliminuje ztráty výkonu způsobené neúplným spalováním sazí a zabraňuje ucpání filtru pevných částic.
✔ Snižuje emise částic, a pomáhá tak splňovat přísné právní předpisy a omezení škodlivých emisí.
✔ Nejvýhodnější způsob, jak snížit množství sazí bez jakýchkoli změn na palivovém systému.
✔ Použití aditivní regenerace filtrů pevných částic je 5-10krát rychlejší a úplnější.
✔ Bez druhotných emisí.

Jedinečná kombinace čistého palivového systému, čistého spalování s nižšími emisemi a katalyzovanými částicemi sazí, která pomůže udržet filtrační jednotku pevných částic, recirkulační systém výfukových plynů (EGR), turbokompresor i jeho variabilní geometrii čisté a bez usazenin. Regenerace při nižší teplotě také zabraňuje nárazovému zahřátí motorového oleje, předčasnému opotřebení a nevede tak k předčasnému opotřebení motoru. Balení ošetří 40 - 60 litrů motorové nafty. Vhodné použít společně s aditivem Metabond Megasel.

Metabond DPFCC pomáhá především vozům v městském provozu nebo jezdící krátké vzdálenosti. Máme skvělé ohlasy od profesionálů. Například rozvážkové služby, balíkáři, pošťáci, atd. oceňují po použití bezproblémový provoz. Dříve řidičům hlásil palubní počítač naplněný filtr a byl potřeba zásah na odborném pracovišti.