Proč Metabond?

U většiny motorových vozidel se 25 % pohonnou hmotou vytvořené energie ztrácí třením. Tuto ztrátu snižují produkty Metabond přibližně o 60 %. Nano keramické částice se pomocí motorového oleje dostanou na místa, kde vzniká tření. Tyto částice se dostanou do povrchových nerovností kovových ploch (válce, písty, ložiska, ozubená kola, atd.), kde přilnou k povrchu. Přilnuté částice kromě snížení tření zmenší problémy s netěsností. Ve výfukových plynech se výrazně sníží množství jedovatých látek a zároveň se sníží spotřeba oleje. Keramické částice použité v přípravcích Metabond díky svým rozměrům neucpávají olejový filtr, jelikož jsou menší než otvory ve filtrační struktuře i nejjemnějších olejových čističů (filtrů).

Metabond produkty

Díky chemickému zušlechťování kovových povrchů zajišťují produkty ideální podmínky pro olejový film a tím značně zvyšuje životnost zařízení. Přidáním polykeramických prvků k zušlechtění kovových povrchů mají produkty mimořádně nízký třecí koeficient. To snižuje odpor při pohybu součástek spalovacího motoru, což je spojeno se zvyšováním výkonu motoru a snižováním spotřeby pohonných hmot. Díky používání produktů Metabond u nových zařízení lze dosáhnout až třikrát delší životnosti.

Používáním produktů Metabond se rovněž znatelně sníží přepalování oleje a hlučnost. Jelikož se produkty Metabond stávají součástí kovových povrchů, které o sebe třou, a zušlechťuje jejich povrch, odstraňuje problémy při studeném startu a jistý čas ochraňuje stroj před problémy způsobenými částečným nedostatkem oleje i v případě ztráty celkového tlaku oleje. Olej ošetřovaný přípravky Metabond ztrácí svou mazací schopnost později, tím se zvyšuje interval výměny oleje a současně se snižuje zatěžování životního prostředí.

Teplotní tabulka motorového oleje SAE

Teplotní tabulka motorového oleje SAE

Metabond produkty čistí a mažou vstřikovací systém (čerpadla, vstřikovače) a spalovací prostory (písty, válce a ventily). Odstraňují problémy vzniklé skladováním a přepravou paliva. Odstraňují problémy vzniklé smícháním paliva různého původu (což negativně ovlivňuje jejich stabilitu, zrychluje rozklad paliva a následně znečišťuje palivový systém). Rozpouští vodu v palivu, tím pádem se voda bezpečně odvede ze zařízení.

Dále také zušlechťují kovové povrchy a tím snižují tření v místech, kde dochází ke kontaktu s palivem. Díky snížení tření se zvyšuje účinnost motoru, tím pádem se snižuje spotřeba paliva a zvyšuje výkon motoru. Dále zabraňují tvorbě sazí a redukuje množství pevných částic ve výfukových plynech.


Video: Timken test Metabond ECO


Povrchy motoru pod mikroskopem zvětšené 675 krát

  • Před použitím Metabondu: Kovový povrch vypadá pouhým okem jako lesklý a hladký, zatímco pod mikroskopem je zobrazený jako roztříštěná skála.
  • Po použit Metabondu: S přidáním produktu s názvem ECO od Metabond do motorového oleje, při provozu motoru se kovové povrchy vyhladí a leští (o 2-3 mikronů), díky vysoké teplotě generované třením, produkty chemicky reagují a tím vznikají lesklé a hladké plochy, které umožnují snížit tření o 40 - 60%. 

Jaké mají zákazníci zkušenosti s produkty Metabond

Přečtěte si o aditivách Metabond v motorovém oleji více.

Více informací o aditivech Metabond do paliv

Zkušenosti s aditivy do oleje Metabond: "Tohle mi ušetřilo dost peněz na autě!" říkají Egmont Garage