Proč Metabond?

U většiny motorových vozidel se 25 % pohonnou hmotou vytvořené energie ztrácí třením. Tuto ztrátu snižují produkty Metabond přibližně o 60 %. Nano keramické částice se pomocí motorového oleje dostanou na místa, kde vzniká tření. Tyto částice se dostanou do povrchových nerovností kovových ploch (válce, písty, ložiska, ozubená kola, atd.), kde přilnou k povrchu. Přilnuté částice kromě snížení tření zmenší problémy s netěsností. Ve výfukových plynech se výrazně sníží množství jedovatých látek a zároveň se sníží spotřeba oleje. Keramické částice použité v přípravcích Metabond díky svým rozměrům neucpávají olejový filtr, jelikož jsou menší než otvory ve filtrační struktuře i nejjemnějších olejových čističů (filtrů).

Metabond produkty

Díky chemickému zušlechťování kovových povrchů zajišťují produkty ideální podmínky pro olejový film a tím značně zvyšuje životnost zařízení. Přidáním polykeramických prvků k zušlechtění kovových povrchů mají produkty mimořádně nízký třecí koeficient. To snižuje odpor při pohybu součástek spalovacího motoru, což je spojeno se zvyšováním výkonu motoru a snižováním spotřeby pohonných hmot. Díky používání produktů Metabond u nových zařízení lze dosáhnout až třikrát delší životnosti.

Používáním produktů Metabond se rovněž znatelně sníží přepalování oleje a hlučnost. Jelikož se produkty Metabond stávají součástí kovových povrchů, které o sebe třou, a zušlechťuje jejich povrch, odstraňuje problémy při studeném startu a jistý čas ochraňuje stroj před problémy způsobenými částečným nedostatkem oleje i v případě ztráty celkového tlaku oleje. Olej ošetřovaný přípravky Metabond ztrácí svou mazací schopnost později, tím se zvyšuje interval výměny oleje a současně se snižuje zatěžování životního prostředí.

Metabond produkty čistí a mažou vstřikovací systém (čerpadla, vstřikovače) a spalovací prostory (písty, válce a ventily). Odstraňují problémy vzniklé skladováním a přepravou paliva. Odstraňují problémy vzniklé smícháním paliva různého původu (což negativně ovlivňuje jejich stabilitu, zrychluje rozklad paliva a následně znečišťuje palivový systém). Rozpouští vodu v palivu, tím pádem se voda bezpečně odvede ze zařízení.

Dále také zušlechťují kovové povrchy a tím snižují tření v místech, kde dochází ke kontaktu s palivem. Díky snížení tření se zvyšuje účinnost motoru, tím pádem se snižuje spotřeba paliva a zvyšuje výkon motoru. Dále zabraňují tvorbě sazí a redukuje množství pevných částic ve výfukových plynech.


Video: Timken test Metabond ECO


Povrchy motoru pod mikroskopem zvětšené 675 krát

  • Před použitím Metabondu: Kovový povrch vypadá pouhým okem jako lesklý a hladký, zatímco pod mikroskopem je zobrazený jako roztříštěná skála.
  • Po použit Metabondu: S přidáním produktu s názvem ECO od Metabond do motorového oleje, při provozu motoru se kovové povrchy vyhladí a leští (o 2-3 mikronů), díky vysoké teplotě generované třením, produkty chemicky reagují a tím vznikají lesklé a hladké plochy, které umožnují snížit tření o 40 - 60%.

Značka Metabond: Inovace v Aditivách

Metabond, značka specializovaná na aditiva do maziv, má bohatou historii sahající do roku 1986, kdy byla uvedena na evropský trh. Německé kořeny a rychlé uznání za kvalitní aditiva do motorových olejů a paliv nastavily směr pro budoucí inovace v oblasti motorismu 21. století.

Počátky a Expanze
Začínající v 90. letech, Metabond se zaměřil na dovoz a distribuci svých produktů v Maďarsku pod společností M-TRADE Bt. Úspěch vedl k rozšíření na další evropské trhy včetně Italie, Velké Británie, Slovenska, České republiky, Bulharska, Rumunska, Polska a států bývalé Jugoslávie, produkty se vyváží i do USA a některých států Asie. Diversifikace produktové řady v roce 2003, včetně vlastních motorových olejů, posílila pozici značky celosvětově.

Technologický Pokrok
Metabond je známý svou schopností výrazně snižovat tření ve strojích (o 40-60 %), což zvyšuje účinnost a životnost motorů. Použití pokročilé technologie vytváření kovově-organických ochranných vrstev na kovových površích výrazně snižuje tření a opotřebení, což má také ekologické přínosy. Prokazatelné zlepšení vlastností oleje dokázali mnohé testy od odborníků a vědců.

Zapojení do Motoristického Sportu
Od roku 1996 Metabond hrál důležitou roli jako sponzor v rallye šampionátech a v jednorázových rallye. Tato spolupráce nejen zvýšila povědomí o značce, ale také prokázala výkonnost jejich produktů v extrémních podmínkách.

Současná Role a Vize
Metabond pokračuje jako lídr v oblasti sekundárních třecích redukcí s rozsáhlou distribuční sítí. Cílem značky je poskytování kvalitních a cenově dostupných produktů pro zlepšení výkonu a životnosti vozidel a strojů.

Historie a Udržitelný Růst
Metabond s téměř 40letou historií, je hrdý na svou reputaci v oblasti kvality a spolehlivosti. Metabond se neustále vyvíjí, aby držel krok s pokrokem v průmyslu maziv. Inovace a mezinárodní ocenění jsou výsledkem spolupráce s odborníky a akreditovanými laboratořemi. Produkty, jako je Metabond ECO, Metabond Spirit, Metabond PRO přispívají ke snižování spotřeby energie, údržby a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Metabond najde využití i v oblasti hybridních motorů.


Jaké mají zákazníci zkušenosti s produkty Metabond